سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

86/2/8
4:13 صبح

زیباترین ها

بدست سهیل هوایی در دسته

                                  زیبا ترین  شروع ....................بسم الله

                                          زیباترین دین....................... اسلام 
                                     

                                         زیبا ترین بانگ  ....................تکبیر

زیبا ترین کلام....................لااله الا الله

زیبا ترین خانه  ................................     کعبه

زیبا ترین میعاد .............................      معاد

زیبا ترین انسان ............................ .  پیامبر (ص)

زیبا ترین پارسا  ..................... . حضرت علی (ع)

زیبا ترین استاد  ...................    امام صادق (ع)

 زیبا ترین شهید  ....................   امام حسین (ع)

زیبا ترین غنچه   ...................   علی اصغر (ع)

زیبا ترین مادر     ...................  فاطمه (س)

زیبا ترین منتقم   ..................  حضرت مهدی(عج)

زیبا ترین سخنگو   ................. زینب (س)

زیبا ترین پرچمدار  ................  ابوالفضل (ع)

زیبا ترین مهاجر  .................   هاجر

زیبا ترین چشمه  ................. زمزم

زیبا ترین حرف    .................  حق

زیبا ترین زینت  .................... ادب

زیبا ترین عهد   ..........          وفا

زیبا ترین دوست   .......         کتاب

زیبا ترین کلمه      ...........     محبت

زیبا ترین شب    ............. .    قدر

زیباترین گل        ...............   نرگس

زیبا ترین کوشش    ..........     فی سبیل الله

زیبا ترین نیکی          .........    نیکی به پدرومادر

زیباترین عشق          ............ عشق مادر به فرزند

زیبا ترین زمین          .............. کربلا

زیبا ترین بیابان        ...............  عرفات

زیبا ترین ناله      .................    نیایش

زیبا ترین جنگ      .................  نفس

زیبا ترین عمل    ...................  عبادت

زیباترین تفریح    ....................  مطالعه

زیباترین سکوت      .................اندیشدن

زیبا ترین سنگ   ................... حجر الاسود

زیباترین پیاده روی    ............... طواف